Gospel MusicLyricsTrendingYoruba Gospel Music
Trending

Music: Taiwo Testify – Olorun Mi Gbemisoke

Olorun Mi Gbemisoke By Taiwo Testify

Nigerian Gospel music singer and songwriter, , release new single tagged; .

Steam, Download and share it:

DOWNLOAD MP3

 

Lyrics:

Ori ti awa agbagba fi Igbonora dite mo
Ori ti wo fi owujije etaun ta soko reru
Ori ti wo paro mo ti wo fi ibiun ju suru tubu
lo oluwa mi gbe dide
lo dori ti gbogbo agbalaye pada wawa riri fun

gbe ori mi soko Jehovah
Iwo loro mi ye
Iwo to gbe ori Joseph soke gbemi dide
……………………………..
gbemi soke 2*
seaun funmi olorun mi gbemi soke
omo toba sepa oni baba re gbe
gbemi soke
Olorun mi gbemi

Oti to akoko lati gbemi soke baba
omo to ba fe ba baba rin
koye ko pe lori Irakoro faaun ba ayemi laja pese mi re o baba
gbemi soke
gbemi soke baba

gbemi soke 2*
seaun Funmi olorumi gbemi soke omo toba sepa oni baba re gbe
gbemi soke
Olorun mi gbemi

Mo lo bo lowo aye ko gbemi soke baba kaka ko fo owo se aun fun mi o somi deru
Iwo ni olorun omo alani baba
gbemi soke
gbemi soke baba

gbemi soke 2*
gbemi soke baba
seaun Funmi olorumi gbemi soke
omo to ba sepa oni baba re gbe
gbemi soke
olorun mi gbemi soke

The Hymn….
mo te si waju ni oln lo
mo goke si lo joju mo
Mo gba dora bi mose lo
Oluwa jo gbemi soke

Oluwa jo gbemi soke
fami losi Ibi giga
apata to gaju mi lo
Oluwa jo gbemi soke
I wo ko gbodo womi ni ro 2*

ki eniyo taja taja ko ma rere oja ogun Irakoro lo je
ki eniyo gba salari ki gbogbo salari ba gbese lo ogo Igbe dide lo fe
to ba gbemi soke aro Idile mi
ejere ni koro baba ma ro epe ati egun ti wan fi Idile mi re baba

Taiwo Testify Profile

Taiwo testify is a Nigerian gospel singer and songwriter,he was born December 25 1999 in Lagos state but his state of origin is otun ekiti state,moba local govt.
Taiwo testify attended state senior high school oyewole and graduated from music school 2019
He discover his talent at the age of 7years,leading praise and worship in chruch,he joined gospel band to acquired more knowledge and experience in area of stage performance.
The singer’s catchy gospel tunes and his good in live performance or stage

The gospel singer and songwriter have release an album called “I WILL TESTIFY YOU OH LORD” in year 2021
His first song was “i will testify you oh lord” in year 2019
His second song was “Do Re Mi” in year 2019 and other gospel song like “intervene oh lord” and “Eru Ko Bami” in year 2020.His newly song “Olorun Gbemi Soke” was out 2022.

Connect:

Facebook/Instagram/YouTube: @TaiwoTestify

Mirawilibass

I am Mirawilibass, a young talented Blogger, Publisher. I'm here to deliver to you the latest Gospel songs faster than the speed of light. i am also a Gospel Singer, Songwriter, Graphics Designer, Web designer, Publisher and Video Editor... For info on Advert placement, Sponsorship and Partnership feel free to Email me on: [email protected] or [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button